Voorwaarden

Bij het volgen van de tattoocursus bij The Tattoo School:
 


 1. De organisatie noch de lesgever is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen van en naar de cursus, noch voor eventuele complicaties in het verkeer, parking etc.


 2. Cursusgeld kan enkel teruggevorderd worden wanneer de uiteindelijke cursusdagen niet overeenkomen met de vooropgestelde cursusdagen. In geen enkel ander geval kan cursusgeld teruggevorderd worden als de cursus al is aangevat.

 3. Indien de cursus niet kan doorgaan omwille van het coronavirus, worden de data verplaatst. Je kan in dit geval als cursist zelf kiezen in welke cursus je wil aansluiten.

 4. Als de cursist beslist om voor een andere reden de cursus niet aan te vatten, moet deze dit via mail meedelen aan The Tattoo School, minstens 7 kalenderdagen alvorens de cursus is aangevat. Zoniet kan het voorschot van 250€ niet teruggevorderd worden (als je een hoger voorschot betaalde, zal er 250€ afgehouden worden van het voorschot). In uitzonderlijke gevallen kan de cursist - als de organisatie hiermee akkoord gaat - wel beslissen om later aan te sluiten in een andere cursusgroep.


 5. De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen of fysieke letsels die gebeuren tijdens de lesuren of buiten de lesuren.


 6. De cursist is zich ervan bewust dat tatoeëren op personen toegestaan is mits de tatoeëerder in het bezit is van een hygiënecertificaat. Als de cursist beslist om te tatoeëren zonder hygiënecertificaat, is de lesgever of organisatie niet aansprakelijk voor eventuele complicaties die voortkomen uit de tatoeagesessie.


 7. De cursist kan The Tattoo School in geen enkel geval aansprakelijk stellen voor complicaties die voortkomen uit eender welke tatoeagesessie, uitgevoerd door een cursist.


 8. Het lesmateriaal dat aangereikt wordt door The Tattoo School is te gebruiken op eigen risico.

  De organisatie noch de lesgever kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele complicaties die voortkomen uit verkeerd gebruik van het aangereikte materiaal.


 9. Er kan beeldmateriaal genomen worden (foto/video) voor onze sociale-mediakanalen.
  Als je niet zichtbaar wil zijn in deze beelden, laat dit ons via e-mail weten of op de eerste dag van het bootcamp.


 10. Virussen kunnen gevaarlijk zijn bij het tatoeëren. Ik verklaar dat ik geen Coronapatiënt ben, en dat ik de maatregelen ga opvolgen die The Tattoo School heeft opgesteld in het kader van het Coronavirus.


 11. The Tattoo School staat open voor iedereen. Tijdens de cursus wordt niemand gediscrimineerd op basis van religie, geaardheid of huidskleur.